مبحث سفر انرژی

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا علوم ششم دبستان

مبحث : سفر انرژی
ما برای انجام دادن کارهای روزمره به مصرف انرژی نیاز داریم از کوچکترین کارها تا بزرگ ترین آن ها نیازمند انرژی است
تعریف انرژی:
انرژی توانایی انجام کار است به عبارت دیگر عاملی است که موجب حرکت با اعمال نیرو می شود.واحد اندازه گیری انرژی ژول است
انرژی شکل های گوناگونی دارد و می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود.
انواع نیروها انواع انرژی:

انرژی جنبشی (حرکتی) در اجسام متحرک است.

انرژی پتانسیل (ذخیره ای) در موارد یا اجسام ذخیره شده است.

شکل های مختلف انرژی :

انرژی گرمایی انرژی مکانیکی انرژی نورانی انرژی الکتریکی انرژی صوتی

انرژی شیمیایی انرژی هسته ای انرژی در چه صورتی ذخیره می شود؟
انرژی نورانی خورشید در غذاهایی که گیاهان می سازند ذخیره می شود اغلب انرژی لازم برای گرم کردن خانه ها و به حرکت در آوردن ماشین ها به وسیله ی سوخت تامین می شود.
در سوخت هایی مانند زغال سنگ ،نفت،گاز طبیعی و چوب نیز انرژی ذخیره می شود.
این انرژی ها هنگام سوختن به کل های مورد نیاز مانند گرما و حرکت تبدیل می شوند.
نکته:در بعضی موارد مانند مواد غذایی و سوخت ها ،انرژی به طور طبیعی ذخیره شده است و در بعضی وسایل مانند باتری ها می توان انرژی ذخیره کرد.
انرژی دائما از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود. انرژی دائما در سفر است وقتی آب از بالای آبشار سرازیر می شود انرژی که به علت قرار گرفتن آب در ارتفاع
در آن ذخیره شده است با سرازیر شدن آب به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود .وقتی این آب روی توربین می ریزدو انرژی ذخیره شده در آن به انرژی حرکتی توربین تبدیل می شود.
توربین ها هم با چرخش خود دستگاه مواد برق را به حرکت در می اورد و انرژی الکتریکی تولید می شود.انرژی الکتریکی می تواند به انرژی های صوتی و حرکتی ،گرمایی و سایر انرژی ها مورد نیاز ما تبدیل شود. به چند مثال توجه کنید
دستان خود را مالش دهید تا احساس گرما کنید. انرژی حرکتی به گرمایی قرقره ی کاغذی را بالای یک منبع گرم بگیریم می چرخد انرژی گرمایی به حرکتی با مداد به لبه ی لیوان بزنیم انرژی حرکتی صوتی
نکته:گاهی در تبدیلات انرژی ممکن است چندین تبدیل انرژی صورت گیرد.انرژی الکتریکی به صوتی – الکتریکی به نورانی –الکتریکی به گرمایی (که هدر می شود) نکته : پرکاربردترین انرژی که امروزه از آن به راحتی استفاده می کنیمانرژی الکتریکی است مثلا تلوزیون
نکته : همیشه در تبدیلات انرژی مقداری انرژی به صورت گرما تلف می شود .انرژی از بین نمی رود و تولید هم نمی شودبلکه همیشه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود ،به این قا...